DỰ ÁN QUÁN RƯỢU

VỊ TRÍ
Quận 9 , TP. HCM
 

LOẠI HÌNH DỰ ÁN
Shop house

QUY MÔ
80 m2

HẠNG MỤC SẢN XUẤT & THI CÔNG
Thiết kế - Thi Công - Sản xuất nội thất

THỜI GIAN THI CÔNG
2020

DỰ ÁN QUÁN RƯỢU
DỰ ÁN QUÁN RƯỢU
DỰ ÁN QUÁN RƯỢU
DỰ ÁN QUÁN RƯỢU
DỰ ÁN QUÁN RƯỢU
DỰ ÁN QUÁN RƯỢU
DỰ ÁN QUÁN RƯỢU
DỰ ÁN QUÁN RƯỢU
DỰ ÁN QUÁN RƯỢU
DỰ ÁN QUÁN RƯỢU
DỰ ÁN QUÁN RƯỢU
DỰ ÁN QUÁN RƯỢU
DỰ ÁN QUÁN RƯỢU
DỰ ÁN QUÁN RƯỢU
DỰ ÁN QUÁN RƯỢU
DỰ ÁN QUÁN RƯỢU
DỰ ÁN QUÁN RƯỢU
DỰ ÁN QUÁN RƯỢU
DỰ ÁN QUÁN RƯỢU
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

x